Norske båter fanget fisk for 72,5 millioner kroner i uke 27, noe som er en liten nedgang på fire millioner i forhold til uka før. I tilsvarende uke i 2011 utgjorde omsetningen fra norske fartøy 90,1 mill kr.

Tar en med landinger fra utenlandske fartøy endte omsetningen i uke 27 på 90,7 mill kr, mens totalomsetningen i tilsvarende uke i 2011 var 105,2 mill kr.