Direktoratet offentliggjorde foreløpige tall for noen uker siden, men nå foreligger altså de endelige tallene, etter at de siste landingssedler er kommet inn og alle estimerte tall for bifangst er tatt med i regnestykket.

Skylddeling

Totalfangsten for torsk nord for 62. breddegrad havnet på 332.849 tonn, mens kvota bare var på 323.269 tonn. Kyst og trål kan dele «skylda»; trålerne overfisket sin gruppekvote med drøye 4000 tonn, kystflåten med rundt 5700 tonn. Ungdomsfisket havnet på 1393 tonn i 2011. Forskningsfangsten utgjorde 1912 tonn i kystflåten og 6419 tonn i trålerflåten i 2011.

Barentshavet opplevde en gedigen kvoteøkning på torsk i året som gikk, med en totalfangst på nesten 55.000 tonn mer enn året før.

Fikk rest

Bare lukket gruppe under 11 meter og 15-21 meter står igjen med restkvote på torsk. Gruppekvoten for 11-metringene på 44.640 tonn ble underfisket med 1874 tonn, 15-21-metringene med 398 tonn. 11-15 meter overfisket med 2644 tonn, mens den største kystgruppa overfisket sin torskekvote på 1301 tonn. Åpen gruppe overfisket gruppekvoten på 20120 tonn med 2476 tonn. De konvensjonelle havfiskefartøyene, autolinerne, landet 27.870 tonn torsk i 2011, nesten på streken den kvoten de var tildelt.