Det går fram av Fiskeridirektoratets kvoteregnskap. Den ekstra torskekvota på 3000 tonn, innført i 2011 som følge av en overenskomst med Sametinget om tiltak til oppfølging av Kystfiskeutvalget, stod de første årene nærmest ubrukt, og ble gjerne refordelt til andre grupper på slutten av året. Så seint som midt i april i fjor var bare 39 tonn av kvota oppfisket.

Det blir neppe noen omfordeling dette året. 2304 tonn er oppfisket, bare 696 tonn står igjen. Landet kvantum i uke 25 var 14 tonn, et tall som selvsagt vil stige utover høsten. Spesielt økt virksomhet på kysten av Finnmark, herunder tilflytting av aktive fiskere fra Island, er en av årsakene til at kvota nå utnyttes.

Den til dels omstridte kvota gir ekstra tonn til fiskere bosatt i Sametingets virksomhetsområde, noe som skaper klare forskjeller mellom naboer i Nordland og Troms.

I Nordland må du være bosatt i Narvik, Hamarøy, Tysfjord eller Evenes for å få ekstrakvota.

Er du bosatt i Tromsø kommune, må du være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane for å nyte godt av ordninga.