Det er Fiskeridirektoratet som melder dette.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 1.000 tonn. Ny maksimalkvote er 4.000 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, 5. oktober.