Derfor går Fiskeridirektoratet nå ut med en generell aktsomhetsmelding til snurrevadflåten om å utvise stor aktsomhet i fisket.

Flere henvendelser

– Mye av aktiviteten til snurrevadflåten foregår nå langs kysten av Nord-Norge og vi har den siste uken hatt flere henvendelser fra fiskere som selv har fortalt om utfordringene de står ovenfor, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste for fiskefelt.

Det er særlig på fiskefeltene i Vest-Finnmark det har vært svært tette konsentrasjoner av torsk. Det er derfor viktig at flåten er oppmerksom på dette og innretter sitt fiske deretter.

– Observasjonene og tilbakemeldinger gir også Fiskeridirektoratet og Kystvakten ekstra grunn til å følge nøye med på snurrevadfisket framover. Vi vil også plassere ut inspektører i fisket, sier Jensen.

Fangstbegrensning

- Fiskeridirektoratet vil samtidig oppfordre fiskerne om å bruke fangstbegrensningssystem som vi har fått positive tilbakemeldinger på så langt.