Noe som er en nedgang på 390 millioner kroner eller 7 prosent målt mot samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,4 milliarder kroner som er på samme nivå som i 2010 viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

Vekst for fersk torsk

Eksporten av fersk villfanget torsk inklusive filet økte med 29 prosent i november til totalt 56 millioner kroner. Volumet økte med 47 % til 1 563 tonn.

Vekst for makrell

Makrelleksporten økte i november med 75 prosent eller 156 millioner kroner til en samlet verdi på 364 millioner kroner. I volum vokste eksporten med over 50 prosent til totalt 26 000 tonn. Japan er vårt viktigste marked i november med en verdi på 123 millioner kroner, mens Kina og Russland følger på plassene etter.

Nedgang for sild

Eksporten av sild økt med 22 millioner kroner eller 4 prosent til en total eksportverdi på 646 millioner kroner. Tyskland er vårt viktigste marked med en verdi på 166 millioner kroner som er en økning på hele 104 millioner kroner. Russland og Polen følger på plassene etter.