Håper på ny drift i Løksfjord

Ifølge NRK Troms jobbes det på flere hold for å sikre drift ved fiskebruket i Løksfjord på Rebbenesøy i Tromsø.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen og en kommunal delegasjon var på befaring i juni, og ordføreren lovte under denne seansen at de ville medvirke til at det ble drift ved bruket igjen innen november. Drifta har vært ustabil helt siden bruket kom på nye hender i 2016. De utenlandske eierinteressene har ikke greit å holde hjulene i gang, og bruket har denne sommeren på ny skiftet eier.

Nei til turisme

Det forelå en stund planer om å gjøre om fiskebruket til turistanlegg, noe kommunen først var positiv til. Men etter ordførerens besøk til øya i juni vender kommunen tommelen ned for søknaden om å regulere fra industri til turisme.

– Vi skal ikke velge side i saken. Men som kommune må vi prøve å komme i kontakt med eierne, for at bruket ikke skal være stengt ned slik som i dag. Uavhengig av hvem som eier fiskebruket, må vi få driften i gang, sa Wilhelmsen under besøket, ifølge NRK.

Ser etter norsk partner

Den tidligere eierens advokat, Stig Bjørklund har ifølge NRK god kontakt med anleggets nye eier, og sier han har et mål om å starte opp mottaket igjen i oktober. Han er nå på jakt etter en norsk samarbeidspartner.

– De nye eierne innser at de er nødt til å ha et samarbeid med nordmenn dersom de skal klare å drive fiskemottak på en ordentlig måte, sier Bjørklund til NRK.

Jobber med løsning

Den nye eierens navn er Egidijus Vilkauskas. Han har ansatt nordmannen Terje Rustand som daglig leder i hans selskap. Han har ifølge avisa Nordlys også tidligere vært engasjert i bruket, og jobber nå ifølge NRK for å finne en løsning..

– Vi har lagt en strategi sammen. For det første tar vi over mottaket 1. oktober. Jeg kommer til å drive det inntil vi finner norske eierinteresser. Vi er helt klare på at vi skal ha inn norske interesser på eiersiden. Jeg kan avsløre allerede nå at vi er i diskusjon med to norske selskaper på eiersiden, sier Rustand til NRK, uten at han kan gå nærmere inn på hvem disse er.