TV2 melder at det ble tatt vannprøver fra et ventilasjonsrør på ubåten, der en av prøvene viser et radioaktivt nivå som er 100.000 ganger høyere enn i vanlig sjøvann.

To prøver som ble tatt tidligere på dagen, viste ingen utslag.

- Jeg er ikke veldig overrasket over funnene, siden en russisk ekspedisjon i 2007 også fant radioaktive utslipp fra ubåten, sier toktleder Hilde Elise Heldal fra Havforskningsinstituttet til tvkanalen.

– Resultatene er foreløpige. Vi skal undersøke prøvene grundigere når vi kommer hjem. Nivåene vi har funnet her er på 100 bq per liter, sier Heldal.

Norge og Russland har et felles tokt for å finne ut om det er radioaktiv lekkasje fra «Komsomolets». Det norske forskningsfartøyet «G.O Sars» gikk fra kai i Tromsø lørdag og kunne mandag komme med de første resultatene.

Den russiske atomubåten Komsomolets sank 7. april 1989 etter at det brøt ut brann i styrhuset. Ubåten sank sørvest for Bjørnøya i Norskehavet, og 42 av mannskapet på 69 omkom.

– Det er viktig at overvåkingen fortsetter, slik at vi har oppdatert kunnskap om forurensningssituasjonen i området rundt vraket. Overvåkingen bidrar til å sikre forbrukerens tillit til den norske fiskerinæringen, sier forsker Hilde Elise Heldal i Havforskningsinstituttet til TV2.

Her kan du se film fra vraket.