Vestvågøy-ordfører Remi Solberg er ikke nådig i sin karakteristikk av Per Sandbergs stortingsmelding om oppheving av trålernes plikter.

- Dette er jo bare en fortsettelse av det regjeringa la opp til med forrige fiskeriminister og som Per Sandberg nå tar helt ut. Det er et katastrofalt forslag, og i mot absolutt alle innspill fra kystsamfunnene i Nord-Norge. Vi har hatt en felles stemme fra alle kommunene og alle kystsamfunnene om at pliktene må opprettholdes og innstrammes. Men her kommet det forslag om det stikk motsatte.

- Sandberg sa han skulle være folkets fiskeriminister. Men med dette forslaget snakker han storkapitalens stemme - punktum og utropstegn!

- Men er det ingenting lystig i forslaget om 100 millioner i kompensasjon og omfordeling av 20 prosent fisk til kystflåten?

- Kompensasjon på 100 millioner i en engangssum er fjottpenger i denne sammenhengen. Hvis man ser hva denne ressursen utgjør for kystsamfunnene, for min kommune og for Stamsund, så er det… ja… jeg vet ikke. Og jeg skjønner ikke hvor tallet 100 millioner blank kommer fra. Det har ikke sammenheng med noe som helst, og jeg kan ikke se at størrelsen er begrunnet.

- Og hvordan skal det fordeles? Er det ikke fem anlegg med plikt i Nord-Norge? Da snakker vi 20 millioner til hver, sier Solberg.

Alternativet, nemlig at pliktene strammes inn og etterleves er ifølge ham et mye bedre alternativ enn å avvikle.

- Det omsettes fisk for 300 millioner i året her i Stamsund, med de verdier det skaper i form av jobber, skatt og så videre. Verdien av dette er langt, langt, langt større enn å bli kompensert med et i denne sammenhengen ubetydelig beløp.

Solberg varsler kamp frem mot Stortingets behandling av saken.

- Nå flyttes Trollfjordslaget ned til Løvebakken. Det er et stort historisk kapittel som nå skal behandles.