- Prosjektet er litt prematurt, mener ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad. Sammen med ordfører-kollegene i det nevnte Lofotrådet var han med til tørrfiskfestivalen i Sandrigo i september 2017.

Nordland fylkeskommune bevilget 350.000 kroner til idéen om en tørrfiskfestival i Lofoten. Kongstanken var og er at den skal rullere mellom Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.

- Må ta tak

- Noen må ta tak og dra det i gang. Dette er selvsagt ikke noe Lofotrådet kan arrangere. Kanskje kan en begynnelse være at blir en del av matfestivalen på Leknes på høsten, sier han til Kyst og Fjord.

Det er også en lang vei for lofotingene å kopiere den italienske tørrfiskfestivalen. Selv om Sandrigo bare har en håndfull tusen innbyggere, ligger det store byer i nærheten som gjør at de har 40.000 – 50.000 besøkende på festivalen der.

- Det sier seg selv at vi ikke klarer å lage til et så kommersielt opplegg her. Så mye folk vil det antakelig ikke komme. Vi kan heller ikke stille med italienske kokker som skal koke til tusener av mennesker. Likevel har vi mye å lære av italienerne, mener Sørdal.

Han legger ikke skjul på at det er ulike meninger om et slikt arrangement i næringen og ellers.

Samlingssted

- Dersom vi får dette opp og gå, så vil det også kunne være et samlingssted der forvaltning, organisasjonene og næringen møtes, kanskje slikt som skreifestivalen på Myre i februar, sier Hans Fredrik Sørdal.

- Jeg har trua på en tørrfiskfestival. Det er mer spørsmål når vi kan få det til, sier Rune Stokvold i Tørrfisk fra Lofoten.

Styreleder Rune Stokvold i Tørrfisk fra Lofoten har trua på at det skal bli en tørrfiskfestival som kommer til å gå gjennom de nevnte kommunene.

- Det blir i alle fall ikke noe før til neste år. Rollene rundt dette er uavklart og noen må ta ansvaret. En variant er å legge det opp til eksisterende arrangementer, sier Stokvold.

- Så du regner med at det blir festival i framtida?

Har trua

- Jeg gjør det. Det er mer spørsmål om når vi kan få dette til. Det må være visse grunnrammer rundt en slik festival selv om det blir forskjellig fra sted til sted. Det vil opplagt ikke bli så mange besøkende på Røst som i Svolvær, sier han.

- Selv om Røst er den minste kommunen, så er de likevel vant til å arrangere. To ganger har det vært Querini-opera der med stor suksess. De har også Lunde-festivalen så dette er fullt mulig, mener Rune Stokvold i Tørrfisk fra Lofoten.