– Vi forholder oss til Havforskningsinstituttet, og derfra kommer det ikke protester, sier seniorrådgiver Elling Lorentsen til Kyst og Fjord.

Norges Kystfiskarlag har slått alarm og protestert overfor Oljedirektoratet, men noen tilsvarende protester kommer ikke fra Fiskarlaget.

– Foreløpig foretar vi oss ingen ting, sier han.