Ifølge papirutgaven av Dagens Næringsliv er selskapet tungt representertviser de en oversikt over de 20 verste i uke 35. Over 60 oppdrettsanlegg lå over myndighetenes lusegrense, da målingen ble foretatt for ti uker siden, melder avisen.

Mange av oppdrettsanleggene har ligget godt over grensen i flere uker. Det bekrefter Ketil Rykhus, lakseluskoordinator i FHL.

– Alvoret er så stort at vi er nødt til å foreta oss noe for ikke å miste kontrollen, sier Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, ifølge DN.

- Når det gjelder Liv Holmefjord sitt forhold til Bolaks as, er det følgende å si: Liv Holmefjord deltar ikke i drifta av selskapet og kommenterer derfor heller ikke forhold rundt selskapet, skriver kommunikasjonsdirektør Olav Lekve i Fiskeridirektoratet i en epost til DN.

- Vi ser at vi kunne gjort mer dersom vi kunne bruke vår tid til tilsyn og kontroll og ikke på å behandle vedtak eller klager. Oppdretter har selvsagt rett til å klage, men hadde de frivillig slaktet ut fisken når de ikke overholdt lusegrensen, ville Mattilsynet bruke mye mer tid til tilsyn, revisjon og kontroll av blant annet lusetellinger, sier Friede Andersen, seksjonssjef i Mattilsynet til DN.