SV, Sp, Rødt og Venstre markerte tidligere i uka en klar holdning til at loven må bestå som i dag.

Da var Ap og KrF innstilt på å støtte fiskeriministerens forslag om endringer i loven. Men så snudde de.

Gruppelederne i fylkestinget, Knut Petter Torgersen (Ap) og Peter Eide Walseth (KrF) sier i ei pressemelding at høringsutkastet ved første øyekast så ut til å gjelde tekniske tilpasninger.

– Vi ser nå at forslaget fra nærings- og fiskeridepartementet legger opp til store politiske endringer. Vi er opptatt av at fiskeripolitikken i Norge skal forvaltes ut fra demokratiske prinsipper og mener deltakerloven sikrer dette på en god måte. Det er årsaken til at vi velger å gå imot forslaget fra departementet, sier Knut Petter Torgersen (AP) og Peter Eide Walseth (KrF), gruppeledere i de to partiene i en felles pressemelding.

– Vi er svært glade for at Ap og KrF nå snur i spørsmålet om deltakerloven, sier Marit Tennfjord, gruppeleder for SV på fylkestinget i Nordland til Bladet Vesterålen.

Sammen med gruppeleden Ingeborg Steinholt (Rødt) roste Arbeiderpartiet og KrF for å ha snudd, og gått inn for forslaget fra SV, Rødt, Venstre og Sp.