I en ny vitenskapelig artikkel har forskerne sett på andre studier av uregistrert fiskedød for sild og makrell i Nordøst-Atlanteren. Deretter har de undersøkt konsekvensene dette har for bestandsovervåking og kvoteråd.

– Hovedutfordringa med denne typen fiskedød er at når fisken aldri blir landet, så blir den heller aldri registrert. Dermed går den under radaren når vi forskere skal beregne størrelsen på fiskebestandene er, sier havforsker Maria Tenningen.

Dette kan føre til at kvotene blir satt på feil grunnlag. Fisket kan da bli enten mindre bærekraftig eller mindre lønnsomt.

– For de store makrell- og sildebestandene er det snakk om betydelige ressurser som går til spille. Samfunnet kan gå glipp av et fiske på mellom 50 og 200 tusen tonn i året, avhengig av art og dødelighetsscenario. Det har førstehåndsverdi på opptil 341 millioner euro for makrell og 55 millioner euro for sild, basert på 2019-priser, fortsetter Tenningen.

Havforsker Maria Tenningen har sett nærmere på uregistrert fiskedød i pelagiske fiskerier.

Utkast og sprengte nøter

Årsaken til uregistrert fiskedød er i hovedsak utkast, at fisken slipper unna nota eller at nota sprenges. Anslagene som ligger til grunn for artikkelen er imidlertid usikre. Maria Tenningen tror det er store mørketall.

– Vi trenger bedre registrering og mer forskning for å gjøre anslagene mer realistiske, sier hun.

– Hva kan gjøres for å få bukt med problemet?

– Det beste er å unngå det ved å identifisere art og størrelse på fisken før den blir tatt om bord eller trengt i hop ved skutesida. Gjerne kombinert med mer skånsomme metoder for å slippe ut igjen fisk du ikke vil ha. Dette jobber både vi og andre med.

Et tydelig regelverk, kontroll på fiskefeltene og bevisstgjøring av fiskerne vil også hjelpe, mener forskeren, som ser for seg et samarbeid med Kystvakta eller en pilotstudie på et knippe frivillige fiskebåter som et logisk neste steg.

– På kort og lang sikt er det viktig at vi får bedre tall på denne typen fiskedød. Da kan vi ta dette med som en faktor når vi skal beregne hvor store fiskebestandene er.

Du kan lese hele artikkelen på Havforskningsinstituttets hjemmeside.