Fiskeridirektøren sendte torsdag ettermiddag ut følgende melding:

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter. Beslutningen har virkning fra og med mandag 18. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.