- Det er mye optimisme i nord, og jeg gleder meg til å besøke landsdelen for å diskutere både sjømatnæringa, næringsutvikling og nordområdepolitikk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Hektiske dager

Mellom 18. og 23. juni er hun i Nord-Norge der et innholdsrikt program venter langs en like variert kyststrekning i Nordland, Troms og Finnmark.

Besøket starter i Honningsvåg. Her skal hun delta på Kystens dag. I Hammerfest er det valgkampsamling i Finnmark arbeiderparti.

På Sørøya skal Berg-Hansen på befaring i forbindelse med fjerningen av vraket av krysseren ”Murmansk”. I tillegg inviterer Berg-Hansen på politisk kafé og dialog med innbyggerne både i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær.

Åpner ny produksjonslinje

Deretter venter Harstad og Myre. I Harstad besøker statsråden en barnehage som arrangerer Fiskesprell og deltar på Festspillene sammen med Harstad Arbeiderparti. På Myre er det jubileumsmarkering på BioMar AS der statsråden også foretar den offisielle åpningen av en ny produksjonslinje.

Nordområdeutredning

Turen går videre til Tromsø før besøket avsluttes i Vadsø. I Tromsø skal fiskeri- og kystministeren presentere Stortingsmelding om Sjømat og holde samråd om sjømatpolitikken. I Vadsø skal Berg-Hansen sammen med samferdselsminister Magnhild Kleppa ta i mot del 2 av Nordområdeutredningen.

- Regjeringa skal nå skrive en ny stortingsmelding om sjømatnasjonen Norge, og jeg vil bruke denne turen til å få innspill fra landsdelen om hvordan vi utvikler næringa videre, sier Berg-Hansen.