Myreværingen inngikk vinteren 2015 tre avtaler om levering av frosne ryggbein med svømmeblære til en kunde i Kina. De to første leveransene på 55 og 77 tonn gikk som planlagt, men den tredje leveransen som var avtalt til å være 129 tonn skar seg fordi kalenderen var kommet til april, og det ikke lenger var ferske ryggbein å få tak i.

Men oppgjøret var forskuddsbetalt av kunden, og pengene beholdt myreværingen til tross for at varene ikke var levert. Den kinesiske saksøkeren anførte i retten av myreværingen måtte ha visst at han ikke hadde mulighet til å oppfylle den tredje leveransen allerede da avtalen var inngått. At han senere holdt kunden med snakk for å dra ut tiden, for deretter å slette selskapet noen uker senere, understreker ifølge saksøkeren et handlingsmønster som ikke inngir tillit til at han myreværingen hadde til hensikt å tilbakebetale pengene.

Det er retten enig i, og karakteriserer myreværingens opptreden som «svikaktig». Retten avviser myreværingens anførsler om at norsk rett ikke regulerer ansvarsforholdene. Mannen mente også at han ikke kunne gjøres ansvarlig ut fra bestemmelsene i norsk lov fordi hans selskap, AIE Norge LTD, var utenlandsk registrert.

«Retten finner ikke grunn til å drøfte lovvalgspørsmålet. Det legges til grunn at også svikaktig opptreden gir ansvar etter Hong Kong rett. NNs grove lojalitetsbrudd tilsier at det ikke skal gjøres lemping i erstatningskravet» skriver Vesterålen Tingrett.

Myreværingen dømmes til å tilbakebetale 66.321 dollar – etter dagens kurs 557.500 kroner.

I tillegg må han ut med til sammen 231.770 kroner i saksomkostninger som dekker både reiseutgifter til Norge – samt saksøkerens utgifter til tolk på kr. 37.600.

Dekning av tolk er normalt noe som er ment for saker av sosial karakter, og ikke i forretningssaker. Men retten finner ut fra sakens karaktert likevel grunn til å dekke den kinesiske saksøkerens tolkeutlegg.

Advokat Kristoffer Johansen forsvarte myreværingen i retten. NRK har kontaktet ham med forespørsel om en kommentar, noe han ikke ønsker å gi utover å si at saken blir anket.

Advokatfullmektig Morten Gullhagen- Revling har representert saksøkeren, og sier til NRK at han finner dommen helt korrekt. Han ber retten om å avvise anken.

– Vi mener at anken ikke kan føre fram, og at det bare vil trekke saken ut i tid, sier Johansen.