- Vi er ansvarlig for innskudd (kvoter) på konto ved sesongstart og eventuell endring av disse i løpet av året. Salgslagene er ansvarlige for å belaste kontoene med fangst. Dette systemet er nå implementert for lukket fiskeri for norsk vårgytende sild (NVG- Sild), heter det på Fiskeridirektoratets nettsider.

Kvoter NVG- Sild på Min side

Fartøy som disponerer en tillatelse eller deltakeradgang i fiske etter NVG- Sild, kan nå

få oversikt over tildelt totalkvote og gjenværende kvote på Min side. I nåværende versjon ikke er innarbeidet kvotefleksibilitet mellom år og unntak fra kvoteutnyttelse.

Videreutvikling

Innen 1.mai er målet å implementerte kvotefleksibilitet. Deretter vil de arbeide med å få nye fiskeslag inn i kvoteregisteret og Min side. Etter hvert vil Min side bli utvidet med bedre funksjonalitet og flere detaljer om transaksjoner ført på den enkelte kvotekonto, heter det fra Fiskeridirektoratet.