- Dette kan umulig være rett. Konvensjonell havfiskeflåte fyller breivikfjorden med garn. Tre slike fartøy er i aktivitet nå, denne har f.eks 700 garn i havet på en gang, skriver Kiil på sin Facebook-side med bilde av fiskebåten Loran.

Han framholder at det dermed er mer garn i havet for øyeblikket enn under den hardeste skreisesongen.

Tom Vegar Kiil mener den minste flåten må få ha Breivikfjorden i fred.

- No e det kysttorsken som får peising- dette burde ikke vært lov. De skal i utgangspunktet fiske på utsiden av grunnlinja, men dessverre har de en disp som slipper de inn til fjordlinja for å fiske rødlistet kysttorsk som de fryser og leverer på fryseterminaler langs kysten, skriver fiskeren fra Nord-Troms.

Sjarken må på storhavet

Tom Vegar Kiil mener at de regelrett skviser ut de minste fartøyene slik at de små må til havs for at de store skal få fiske i fjæra.

Føler seg urettmessig uthengt

- De burde vært sendt utenfor territorialfarvannet egentlig, mener Kiil.

Skipperen på «Loran» Trond Olav Dyb er ikke enig i Kiils kommentarer og føler at de blir urettferdig uthengt på Facebook.

– Jeg har lest noen av de stygge kommentarene på Facebook. Jeg må si at jeg blir både overrasket og litt trist, for jeg opplever at vi har en god tone med alle sjarkfiskerne her, sier Trond Olav Dyb til ifinnmark.no

Han forstår at Kiil kan føle seg truet av store båter.

- Men hva har vi egentlig gjort? Vi fisker med samme redskaper som Kiil. Jeg har ringt opp alle fiskebåtene og hørt om hvor de skal ligge. Vi flytter oss om de ønsker det, og jeg føler vi har en god tone. Vi ønsker ingen konflikt, framholdt Dyb overfor ifinnmark mandag ettermiddag.