Per uke 49 er det tatt på land 116.000 tonn, 12.500 tonn mer enn totalkvota. Kystfisket er til dels brukbart og det tas på land snaut 1000 tonn i uka.

Bare åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter har kvote igjen, men seien fortsetter å komme på land som bifangst i annet fiske.

Seifisket har vært overraskende bra, og alle de tre lengdegruppene over 11 meter i kystflåten står bokført med et overfiske på 30-40 prosent.