2013-kvoten på sei, som blir 18 prosent lavere enn i år, tilsvarer bare det kvantumet som var tatt opp i slutten av september i år. Refordeling av sei har vært en romslig greie, i sommer kunne for eksempel seinotflåten fortsette det gode fisket, til tross for at gruppekvoten var tatt. Det var likevel nok av sei å ause av. Flåten har på langt nær tatt hele seikvoten de siste årene, i 2008 og 2009 lå fangsten rundt 60.000 tonn under kvotene.

Norge har alene ansvar for seibestanden og kan i prinsippet sette hvilken kvote som helst. Det internasjonale havforskningsrådet ICES roser Norges seiforvaltning, og mener vi kunne opprettholdt fisket på dagens nivå, det vil si totalt 164.000 tonn, med en norsk andel på 145.200 tonn. 164.000 er tallet man får ved å følge den såkalte høstingsregelen. Fiskedødeligheten er langt lavere enn den kritiske grensa, og gytebestanden langt høyere.

Det vil fiskerimyndighetene likevel ikke, og viser til at det registreres en viss nedgang i bestanden, til tross for at fangstene de siste årene har vært lavere enn kvotene. Datasimuleringer viser at man på lang sikt får høyere avkasting av bestanden med en fiskedødelighet litt lavere enn høstingsregelen tilsier.