Havøysundfiskeren har nylig avsluttet sesongen i det frie området vest for 26 lengdegrad, med en fangst på fem tonn i løpet av fire måneder. Det er mer enn en halvering fra i fjor, da han tok 13 tonn i samme periode.

- De fire siste årene har bestanden blitt kraftig redusert år for år. I 2009 hadde vi 33 tonn, men deretter har det nesten blitt halvert år for år, sier Olsen.

Lavere forventninger

Forventningene til årets utrydningsfangst er derfor langt mindre for de som ennå ikke har startet sin sesong i det såkalte utrydningsområdet.

Kåre Henriksen i Honningsvåg har skrudd ned forventningene betraktelig. Han er ikke kommet i gang med krabbefisket, men har valgt å vente til litt ut på høsten.

Dårligere

- Men signalene så langt er at det er betydelig mindre å hente i friområdene. Men det er kanskje ikke så rart siden det i all hovedsak er hankrabber som bringes i land. Og det må jo en gubbe til dersom det skal bli noe befruktning, sier Henriksen.

I fjor tok han ti tonn kongekrabbe, inkludert fartøykvoten. I år har han ikke samme forventninger.

- De som har startet utryddingsfisket, sier at det er langt vanskeligere å finne gode felt. Mange plasser der det var god tilgang for ett år siden er nå helt tomme.

Frustrasjon

Grensen for utryddingsfisket er satt ved 26. lengdegrad. Det betyr at alle som har adresse vest for grensen, ikke kan delta i den kommersielle fangsten men i utrydningsfangsten. Det har skapt stor frustrasjon blant fiskerne i Måsøy. Særlig ettersom krabbebestanden vest for Nordkapp har gått kraftig i mink etter at utryddingsfangsten ble igangsatt.

Henriksen bor på sin side på den rette siden av grensen, og vil om ikke annet kunne ta fartøykvoten.

- Men det vil helt klart merkes dersom det viser seg at friområdene er tomme, sier han.