Kjell Olav Gammelsæter i Norske Havner reagerer på at Nasjonal transportplan (NTP) presenteres som en historisk satsing på kysten.

Direktøren mener arbeidet regjeringen har lagt ned, rett og slett ikke er godt nok.

– Regjeringen leker med tall når de sier at de styrker satsingen på kysten. I gjeldende NTP går litt over tre prosent til kysten, mens regjeringen nå går inn for at kysten bare skal ha 2,8 prosent av rammen. Dette er en nedprioritering av kysten, sier Gammelsæter i en pressemelding fra Norske Havner.

Han legger vekt på at transportsektoren står for vel 30 prosent av Norges klimagassutslipp.

– Derfor må også de store kuttene tas på transport. Det klarer man ikke uten en satsing på mer klimavennlige transportformer. Hvis man ikke satser mer på sjøtransport, vil man ikke klare å innfri klimaforpliktelsene.

Nedprioriterer klima

transportplanen som ble lagt fram fredag 20. mars, skal vare frem til 2036. Gammelsæter påpeker at allerede i 2030 – halvveis i NTP-perioden – skal de norske klimautslippene være redusert med 55 prosent i forhold til 1990-nivået.

Så langt har Norge bare klart å redusere klimagassutslippene med 4,7 prosent.

– Da regjeringen tiltrådte sa statsministeren at klima skulle være rammen om alt. Nå har vi fått enda en plan som ikke tar klima på alvor, hevder Gammelsæter.

– Her er det ingen beregninger eller tydelig tiltak for å redusere utslippene. Hvordan skal man vite at transportsektoren reduserer sine utslipp om man ikke en gang klarer å beregne utslippene av tiltakene i NTP? Hvordan skal man da måle effekten av politikken framover, spør havnedirektøren retorisk.

Vil ha omorganisering

Han mener problemet er at regjeringen ikke har klart å løsrive seg fra ideen om å bruke historiske løsninger på framtidens utfordringer:

– Planen vil i liten grad bidra til å løse utfordringene med klimautslipp, unødvendige arealbeslag og redusert naturmangfold. Den vil heller ikke legge til rette for aktiv næringspolitikk, sier Gammelsæter.

Han mener tiden er overmoden for en evaluering av NTP og en omorganisering av transportetatene:

– Vi trenger et sterkt direktorat som planlegger transportpolitikken uavhengig av transportformer, som kan bidra til nytenkning og se transportpolitikken under ett.