Det sier ass. direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag til Kyst og Fjord etter den massive kritikken mot salgsorganisasjonen i etterkant av prisforhandlingene. Som de fleste er kjent med, endte det med en stor prisnedgang på den verdifulle torsken, mens det ble bare mindre justeringer for hyse og sei. Mange fiskere mener at kjøpersiden vant fram og at de selv blir sittende som tapere.

- Flere har hevdet at stoppet i kjøpet av fisk var en av flere ting som kjøperne gjorde i forkant av forhandlingene. Påvirket det eventuelt resultatet?

- Når vi forhandlet, så var det kun med 1. januar for øyet. Jeg kan med handa på hjertet si at den kjøpestoppen hadde overhode ingen betydning for forhandlingene, sier Haugland som føler at argumentasjon om dyr bunkers fra fiskeres side blir feil i denne sammenhenger.

- Vi har hatt og vil alltid ha en målsetting om at fiskerne skal få en så god pris for fisken sin som markedet tillater. Når prisene er så lave som nå, håper vi at torsken kan vinne nye markeder slik laksen har gjort det da prisene gikk ned for dens del, sier han.

- Når torsken skal selges billig i utlandet, tror du den vil bli merket som norsk i nye, lite kjøpekraftige markeder? Blir ikke det bare et salg for å bli kvitt den?

- Det vil nok variere. I noen markeder som det kresne franske eksponeres fisken som norsk, sier han. Svein Ove Haugland vil ikke si verken ja eller nei på spørsmål om han tror det blir nye prisforhandlinger. Fiskarlaget og Råfisklaget har møte nå på dagen onsdag og torsdag skal Råfisklaget møte Norges Kystfiskarlag.

- Vi er selvsagt opptatt av å tale fiskernes sak. Vi er jo eid av dem. De seks fiskerne som representerte Råfisklaget i forhandlingene, sitter også med gode kunnskaper om markedssituasjonen, sier ass.direktør Svein Ove Haugland til Kyst og Fjord.