Mandag uttalte fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til NRK Nordnytt at det fiskes for mye fisk på kort tid, og at hun ønsker å legge til rette for å fiske torsk større deler av året. Dette reagerer kystfiskerne sterkt på. Torsken må fiskes mens den er ved kysten, er budskapet.

– Hvis fiskeriministeren får torsken til å være ved kysten hele året er det ikke noe problem. Utenom vintersesongen er torsken så langt ut i havet at det bare er trålerne og de aller største garnbåtene som kan fiske den. Dette er et bevis på at Lisbeth Berg-Hansen er uvitende, ikke vet hva hun prater om og ikke kan nok om fiskerinæringa. Eneste alternativet er at trålerne utelukkes fra å fiske torsk på vinteren, uttaler Hermod Eide i Torsken til Troms Folkeblad.

– Vi må fiske mens torsken er ved kysten. Med dagens torskepriser kan vi ikke dra land og strand rundt for å fiske, forteller fisker Marius Fredrikseni Gryllefjord til samme avis.