Forskerne Bård Misund og Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger har utarbeidet en mulighetsstudie på oppdrag for Sjømat Norge. Her tar de utgangspunkt i målsetningen om at sjømatnæringen skal femdobles frem mot 2050, og beskriver hva som må til for å få det til.

Spennende

– Alle vet at norsk sjømat har et enormt potensial. Nå får vi konkretisert hva som skal til for å realisere dette potensialet. Det er både nyttig og spennende. Jeg er sikker på at næringen vil investere det som er nødvendig så lenge rammebetingelsene legges til rette, sier Geir Ove Ystmark, adm. dir. i Sjømat Norge i en pressemelding.

Økt utnyttelse

Rapporten fra Universitetet i Stavanger tar utgangspunkt i at norsk sjømatnæring har en verdiskaping på 100 milliarder kroner i dag, og ser på hvordan næringen kan dobles innen 2030 og femdobles innen 2050. Ifølge forskere vil en slik økning kreve langt mer enn kun vekst i havbruk. Mye av veksten må komme gjennom økt bearbeiding av råstoff i Norge, økt utnytting av biomarint råstoff og økt teknologieksport til andre land.

Mer prosessering

– Våre beregninger viser at ambisjonene vil innebære en betydelig økning i investeringstakten, fra 10 milliarder kroner i dag til 80 milliarder kroner per år innen 2050. Dagens investeringer på 10 milliarder kroner per år må økes til ca. 35 milliarder kroner årlig i 2030 og 80 milliarder i 2050 for å realisere veksten. I fiskeri vil det bli bygget større båter med mer avansert prosesseringsteknologi, mens sjarkflåten har fokus på elektrifisering og nybygg. På land investeres det i mer avansert fiskeprosesseringsanlegg og større slakterier, mens det i havbruk investeres i ny teknologi basert på dagens teknologiplattform: landbaserte anlegg, lukkede anlegg i sjø, semi-lukkede og offshore anlegg, sier Misund og Tveterås ved Universitetet i Stavanger.

Her kan du lese hele rapporten