Fiskeridepartementet har nemlig vedtatt nye arbeidstidsbestemmelser for fiskefartøy. Fiskere reagerer på de nye reglene, og mener dette vil gå hardest utover den minste flåten.

Dette melder ifinnmark.no.

– Dette er det jo helt umulig å praktisere. Når man er ute på havet, så er man ute på havet til man er ferdig, så går man på land. De nye hviletidsreglene stemmer ikke med hvordan vi jobber ute på havet, sier fisker Vegard Bangsund fra Vardø også kjent som en klar stemme i det siste kystopprøret.

Fra nå av skal ikke den alminnelige arbeidstiden overstige 48 timer i løpet av ei uke, beregnet over en periode på et helt år. De som arbeider på en fiskebåt, skal ha minst ti timer hviletid i løpet av 24 timer, og 77 timer hviletid i løpet av 168 timer.

– Dette er en dødsdom for de minste flåten. Vi kan gå ut og jobbe i opptil 17 timer i strekk om gangen, men vi tar det igjen med at vi har dager fri etterpå. Det er ingen som tenker på å ta seg en pause når man er der ute, det er helt jævlig på de verste dagene. Da vil man bare gjøre ferdig jobben sin og gå i land, sier Bangsund til nettstedet.

– For min del blir dette helt umulig. Når vi drar ut med båt, så kan vi være ute i opptil 45 timer i strekk. Allerede da har vi brukt opp nærmest hele ukeskvota. Tidligere så har det ikke vært regler for dette, og da har vi utført jobben vi får lønn for, så går vi i land når vi er ferdig og tar fri. Slik har det alltid vært, sier kollega Roger Hay til samme nettsted.