Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er opprørt etter landsstyrets behandling av høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem».

- Vedtaket i landsstyret er gjort mot klare frarådinger fra både Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord som samlet har den desidert største andelen av sjarkflåten og det gjør landsstyrets vedtak særdeles tungt å svelge sier Jan Fredriksen.

- Helt feil

Nordland Fylkes Fiskarlag har i et tidligere styrevedtak gått imot en strukturering av denne minste fiskeflåten. Dette har laget begrunnet med frykt for at rekrutteringen av nye båteiere vil stoppe opp på grunn av at kvoteprisene vil øke betydelig og at det vil gå ut over mange av kystsamfunnene som vil miste grunnlaget for lokal sysselsetting.

– Når vi i tillegg mener at rammebetingelsene ellers i godt monn er til stede i denne delen av flåten så er det et helt feil vedtak som landsstyret har gjort ved å gå inn for strukturering sier styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Så langt Nordland Fylkes Fiskarlag kjenner til så skal denne saken bringes inn for Stortinget for endelig avgjørelse. I så fall vil Nordland Fylkes Fiskarlag fortsatt arbeide med å få sitt syn gjennom. – Det vil bli arbeidet aktivt inn mot stortingspolitikerne for å få Stortinget til å avvise et evt. forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet om struktur i denne delen av flåten sier Fredriksen.

Opprører mange

Jan Fredriksen legger til at han etter landsstyrets vedtak har mottatt mange henvendelser fra frustrerte medlemmer der mange av disse er ganske unge.

– Det er tydelig at medlemmene våre er frustrerte over Norges Fiskarlags holdning til saken og det betyr i klartekst at medlemmene våre truer med å melde seg ut dersom vedtaket fra landsstyret blir stående sier Jan Fredriksen. For egen del legger han til at det er tungt å være tillitsmann når man ikke får gehør for synet sitt. – Nordland Fylkes Fiskarlag har lagt mye arbeid i denne saken og lokale Fiskarlag har sendt høringssvar der et meget klart flertall uttrykker at de ikke ønsker struktur i denne delen av flåten. Derfor er frustrasjonen svært høy nå avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen.