Havforskerne beskriver polartorsken som en hjørnestein i økosystemet langs iskanten i Arktis. Polartorsken spiser alger, og utgjør et viktig ledd i næringskjeden som mat for større fisk, hvaler og sjøfugl, forteller forsker ved Havforskningsinstiuttet, Sonnich Meier i en artikkel på HIs nettsider.

Utsatte fiskeegg for oljedråper

For å finne ut hvor mye olje polartorsken tåler, utsatte forskerne polartorskegg for små doser olje i tre dager. Så ble eggene flyttet over i kar med rent sjøvann.

Deretter fulgte forskerne nøye med på hvordan eggene utviklet seg, til larver og yngel, det neste halve året.

Samtidig hadde de en «kontrollgruppe» med polartorskegg som ikke ble eksponert for olje.

– Vi så at oljedråpene festet seg på skallet til polartorskeggene, sier Meier.

Synlige skader på embryo: Øverst et embryo fra kontrollgruppen, som ikke var eksponert for olje. De tre neste har blitt utsatt for forskjellige doser.

Død og feilutvikling

Forskerne prøvde ut ulike «olje-doser» på forskjellige egg.

– På høyeste dose døde alle eggene, sier Meier. – På nest høyeste dose utviklet fisken seg feil, den fikk deformiteter som gjorde at den ikke kunne spise, og dermed ville dø av sult.

Men den største overraskelsen fikk forskerne da de prøvde den laveste dosen.

– Først så det bra ut. De døde ikke, de fikk ikke deformiteter, fiskene så sunn og vanlig ut, men det var utenpå.

Feil fettmengde

For å overleve som fisk i nord, er fett avgjørende.

En polartorsklarve må bygge opp nok fett tidlig i livet, på våren og sommeren, for å kunne overleve en matfattig vinter, uten noen alger å spise på.

– Men det viste seg at de larvene som hadde blitt utsatt for oljedråper, hadde hjerteproblemer. Dermed pumpet ikke hjertet slik det skulle, og dermed hadde ikke fisken riktig sirkulasjon under embryoutviklingen, forklarer Meier.

Dette påvirket videre utviklingen av fettmetabolismen, som førte til overraskende langtidseffekter for fiskens energiomsetning.

– Når denne fisken da skulle begynne å spise og lagre fett til vinteren, så brukte den all sin energi på å vokse i lengde i stedet for å lagre fett i leveren. De lagret ikke nok fett, og dermed energi.

Det vil si at når vinteren kommer, vil de oljeutsatte fiskene dø fordi de ikke har nok mat å tære på.

Synlige skader på embryo: Øverst et embryo fra kontrollgruppen, som ikke var eksponert for olje. De tre neste har blitt utsatt for forskjellige doser.

Polartorsken er en liten artkisk art som lever av alger og utgjør en svært viktig rolle i næringskjeden. Foto: Erling Svensen / HI

Skader alle – men polartorsk og hyse verst

Forsøkene med polartorsk er en del av EGGTOX-prosjektet, et samarbeid mellom HI, amerikanske NOOA, og SINTEF. Eksponeringsforsøkene på polartorsk er utført på Hatfield Marine Science Center, Newport, Oregon, USA.

Formålet er å finne ut hvordan ulike fiskearter reagerer på oljesøl. Tidligere har forskerne undersøkt hyse, torsk, sei, kveite og sild.

– Alle artene fikk alvorlige skader. Men torsk tåler mer enn polartorsk. Sammen med hysen, er det polartorsken som får de største skadene.