Tallene fra Eksportutvalget for fisk (EFF) levner ingen tvil om at det er gode tider for tiden i norsk fiskerinæring. For prisveksten skjer samtidig som volumet på sildefilet har økt.

Det ble eksportert 30 000 tonn fryste sildefiletprodukter i februar, noe som er 2 000 tonn mer enn samme måned i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Tyskland som importerte 15 000 tonn og Russland som hadde en import på7 000 tonn norsk sildefilet.

Prisene har ligget gjennomsnittlig 57 prosent høyere i februar i år enn i februar i fjor.

For hel sild har imidlertid eksporten falt med nærmere med cirka 30 prosent i samme måned.