Det sier Ørjan Kjærvik Olsen i Sjømatrådet, som nettopp har kommet tilbake fra 30-årsjubileumet Sjømatrådet og den norske ambassaden arrangerte i Israel.

- 2021 var ny rekord for lakseeksporten til Israel, og laks er blitt en svært vanlig rett på israelske middagsbord. Den har blitt en viktig del av deres matkultur, forteller Olsen, som er landansvarlig for nye markeder.

Til sammen kom det over 230 personer til Sjømatrådets jubileumsfest, alt fra israelske influensere, kokker og myndighetspersoner, til store TV-selskap. Det var også god representasjon fra både norsk og israelsk sjømatnæring.

- Det var mange som ville hylle laksen og det norske samarbeidet. Vi har jobbet med å få inn laksen som en naturlig del av israelernes sabbat, den viktigste helligdagen i jødedommen.

Den feires fra solnedgang fredag, til solnedgang lørdag. Olsen mener sabbaten er en av flere grunner til at laksen har blitt så populær i Israel.

- På fredagene samler de hele familien over et godt måltid, så det er gøy å se at vår laks har blitt et fast innslag på festbordet.

Norsk laks er markedsledende

Ifølge Sjømatrådets undersøkelser i markedet, forbinder 80 prosent av alle israelere laks med Norge. Vår laks er også markedsledende i Israel.

- Vi har om lag 70 prosent av laksemarkedet i dag, og Sjømatrådets jobb i Israel er å fremme den norske kvaliteten og øke laksekonsumet, sier Olsen.

På jubileet ved ambassaden var PR og mediene en viktig prioritet, så Olsen er godt fornøyd med at norsk laks fikk bred mediedekning, blant annet som nyhetsinnslag hos landets største TV-kanal, samt god sendetid på frokost-TV.

God laginnsats

- På fredagene samler de hele familien over et godt måltid, så det er gøy å se at vår laks har blitt et fast innslag på festbordet, sier Ørjan Kjærvik Olsen i Norges Sjåmatråd. Foto Knut Åserud

I forbindelse med jubileet, vil Olsen også trekker frem det gode samarbeidet mellom ambassaden, Sjømatrådet og det norske Mattilsynet.

- Mattilsynet gjennomførte møter med israelske myndigheter i forkant av jubileet. Dette ble svært godt mottatt fra Israelsk side, og er et godt eksempel på hvordan man kan få til en god dialog rundt felles fagfelt.

Planen videre i Israel

- Nå som jubileet er over og pressedekningen har lagt seg, må vi fortsette vår tilstedeværelse i Israel. Derfor skal vi ha butikk- og TV-kampanje i forkant av jødisk nyttår i september, og inn mot julesalget i desember, sier Olsen.

I Sjømatrådets forbrukerundersøkelse svarer 50 prosent av respondentene at de har spist norsk laks i løpet av de siste tre månedene, og 50 prosent sier at de spesifikt ser etter norsk laks når de skal handle.

- Lakseprisene har økt, men konsumet har fortsatt å vokse. Dette viser til at israelerne ikke er riktig så sensitive for økning i lakseprisene som de var tidligere, sier Olsen.

Norges femte største marked utenfor EU

I dag er det cirka 9,2 millioner mennesker i landet, og de spiser så mye laks at det gjør Israel til Norges femte største marked utenfor EU.

- Det sier noe om den utrolig sterke posisjonen laksen har fått i landet, avslutter Ørjan Kjærvik Olsen.