– For oss er dette en merkedag. Vi har totalt investert rundt ti millioner i utstyr her i den gamle rektorboligen. Utvendig er ikke bygget så imponerende, men innvendig er det spekket med moderne utstyr, sa avdelingsleder Finn Axel Hartviksen, da han fredag tok folk rundt på omvisning.

Ordfører Remi Solberg, tidligere rektor Søren Fredrik Voie, havnesjef Ann-Helen Ernstsen, fisker/reder Ingve Johansen og Bjørn Rist fra Ballstad var invitert til omvisning i simulatoren, mens Universitetet Nord, Bodin Maritime og Lofoten Maritime fagskole kjørte en samøvelse, der totalt åtte skipsbruer var med. Også Hovedredningssentralen og Kystverket var simulert med i øvelsen. Scenarioet var en båt hadde gått på grunn ved Værøy og det var observert oljesøl. De ulike skipsbruene fikk i oppdrag med å slepe havaristen samt å legge ut oljelenser.

- Vi har et samarbeid med Nord universitet og Bodin videregående skole og maritime fagskole der vi tar i bruk en avansert simulatorteknologi for å styrke undervisning og forskning innen sikkerhet og beredskap. Dette innbefatter fartøybruer i Bodø og Lofoten, og fartøyenheter og beredskapsledelsesverktøy ved Nord universitet. De tre institusjonene er koblet sammen via internettforbindelse som gjør at studentene kan arbeide sammen i felles øvelser. Utstyret skal blant annet brukes til å kurse studenter, næringsliv og offentlige etater i både maritime operasjoner, søk og redning, samt oljevern, sa Hartvigsen.

Simulatorsamarbeidet har mottatt støtte fra DA-midlene administrert av Nordland fylkeskommune. Samarbeidet er forankret i et partnerskap kalt Maritim Campus Nord, bestående av de maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Nordland og Nord-Trøndelag.