- Fiskebåtredernes Forbund mener dette er en uakseptabel holdning fra Russlands side. Generelt mener Fiskebåt at Norge må svare med mottiltak hvis det ikke lykkes å løse de praktiske problemene norske fiskere har i russisk sone, heter det i en uttalelse fra forbundet.

Uakseptabelt

Forbundet tar saken opp i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet. I brevet slår de fast at Norge ikke kan akseptere denne situasjonen, og ber Fiskeri- og kystdepartementet om å følge opp saken overfor Russland. Forbundet mener at det må være mulig å lisensiere fartøyene, uten at det må tildeles fartøykvoter. Dersom kvoten på 2.500 tonn skal fordeles som fartøykvoter vil kvoten til hvert enkelt fartøy bli så lav at et fiske ikke vil være aktuelt. Fiskebåtredernes Forbund har tidligere foreslått at fartøyene lisensieres med en høy maksimalkvote av reker i Russlands sone, men har fått tilbakemelding om at dette ikke er mulig.

Trøblet

I brevet til departementet vises ellers til at det ved lisensiering skal oppgis kun en skipper. Dette legger ytterligere begrensninger i det norske fisket i RØS. I havfiskeflåten vil det minimum være to skippere som fører fartøyet i løpet av året. Sykdom, oppsigelser og lignende gjør at det ofte vil være flere enn to skippere på ett og samme fartøy i løpet av året.