Skaden på nota og omfanget av gjenfangst tyder på at det er snakk om ei større rømming.

Fiskeridirektoratet har pålagt Midt-Norsk Havbruk AS å drive gjenfangstfiske i et utvidet område etter rømmingen ved lokaliteten Dolma N i Nærøysund kommune nord i Trøndelag. Det er så langt fanget om lag 480 oppdrettslaks i dette fisket, som blir utført av flere innleide fiskefartøy.

Det har også kommet inn meldinger fra privatpersoner og yrkesfiskere om fangster og observasjoner av oppdrettslaks etter hvert. Meldingene gjelder fangster fra Nærøysund i Trøndelag og nordover til Sømna i Nordland fylke.

Fisken er om lag 4 kg i størrelse.

Det var torsdag forrige uke at Midt-Norsk Havbruk AS meldte om rømming på lokaliteten. Det var da oppdaget et større hull i ei not etter dårlig vær.

Fiskeridirektoratet har startet tilsynssak etter hendelsen, og har blant annet vært ute på lokaliteten.

Den aktuelle merden vil bli slaktet i midten av september og omfanget av rømminga vil da bli nærmere avklart.