Det melder Fiskeridirektoratet. I 2021 er det avsatt 15 tonn kongekrabbe til ungdomsfiskeordningen. Fristen for å melde seg på fangst av kongekrabbe var 1. juli. Antall påmeldte ungdommer til fangst av kongekrabbe er 158.

Hver deltaker kan dermed fra og med 2. juli fange og levere inntil 95 kilo kongekrabbe til godkjente kjøpere.

– Vi minner om at innenfor ungdomsfiskeordningen er omsetningsgrensen per person og per fartøy på 50 000 kroner. Dette gjelder samlet for fangst av kongekrabbe og andre arter, opplyser direktoratet

Fiskeridirektoratet har også tildelt ungdomstillegget for fangst av kongekrabbe for yrkesfiskere. 26 ungdommer meldte interesse for ordningen, men kun 6 av disse oppfylte vilkårene for å få tildelt kvotetillegg for kongekrabbe. Alle ungdommene er hjemmehørende i Finnmark og har allerede fått økt sin kvotefaktor til 1,0.