Vi fikk en knalluke på makrellen med hele 52.400 tonn omsatt. Det gledelige med dette kvantum er at både den minste kystbåt og de største ringnotbåter bidrar til det beste ukeskvantum siden samme uke i 2018 da vi hadde tilsvarende kvantum. Ukens beste makrelldag var fredag da vi hadde hele 13.500 t.

Ser vi på de ulike gruppene så har ringnot fisket 37.000 t, kyst 10.700 t, SUK 4.700 t, skriver sildelaget i sin siste ukerapport.

Store makrellmengder

Av ukens kvantum er hoveddelen 41.100 t fisket i EU sonen sørøst av Shetland. Snittstørrelsene på makrellen her ligger i området 410- 480, med totalsnitt på 449 gram.

Fra fiskerhold meldes det om store makrellmengder i dette område, der flere skippere meldte om eventyrlige mengder før helgen.

Langs kysten fra Bømlo i sør og videre nordover til vest av Ålesund har i hovedsak den minste flåten fisket meget godt i perioder. Det er særdeles kjærkommet at makrellen, etter mange års fravær, kom til kysten i store mengder. Her har dorgerne, de små låssetterene, større kystbåter og til dels ringnotbåter hatt gode fangster fram til helgen da makrellen forsvant fra en del områder.

Med så stort ukeskvantum så blir det trøkk på mottakskapasitetene. Anlegg fra Smøla i nord til Egersund i sør har stått på og produsert makrell «døgnet på tamp». Heldigvis er verken flåte eller industri hemmet av korona.

Et blikk på kvotebilde med to uker skikkelig fiskeri viser at det nå er fisket 120.000 t av kvoten på 213.880. Om vi hensyntar full kvotefleksibilitet så gjenstår det 104.000 av den norske makrellkvote.

I kommende uke forventer vi fortsatt godt trykk i fisket, men med flere båter i sildemodus vil vi nok få et lavere ukeskvantum.

NVG-sild:

Flere båter har vært på NVG-sild fiske og totalt er det innmeldt 14.100 tonn sist uke.

Hoveddelen, 9.600 t av dette er fisket sør av Tromsøflaket av båter i både ringnot, trål og kystgruppen. Silda her ligger på størrelser i området fra vel 200 g til 285 g på snitt, der andelen av sild fra 2016 års klassen utgjør den største forskjellen på snittvekten.

I dette område har det periodevis vært gode silderegistreringer.

Fra Norskehavet og norsk sone var «Kvannøy» høstens første med en fangst på vel 1.000 t tatt i ett kast. Dette er akkurat på samme dato som i fjor da «Ligrunn» var første båt. Ellers har tre andre norske båter tatt til sammen 2.300 t i dette område.

Størrelsene fra Norskehavet ligger i området 355 – 388 gram.

Fra båten som har meldt inn fangst så meldes det om relative beskjedne mengder i norsk sone, så vi får håpe det kommer sild vestfra der islendingene har hatt godt fiske en stund.

Den islandske båten «Margret» meldte inn sin tredje sildelast i høst med 1.180 t fra islandsk farvann. Størrelsene på denne silda ligg på samme nivå som ellers i Norskehavet.

Vi forventer flere båter i sildefiske i kommende uke og flere anlegg i Nord Norge vil starte opp i løpet av noen få dager.

Øyepål/Kolmule:

For øyepål er det sist uke fisket 3.500 t der 2.500 t er fisket på Fladen i EU sonen. Det resterende er tatt på Kanten i norsk sone.

Av andre arter til mel/olje anvendelse har vi 600 t kolmule, 600 t hestmakrell og vel 200 t strømsild.