Skreiforekomstene er fortsatt så store at Fiskeri- og kystdepartementet strekker sesongen for de største båtene. Fartøy over 21 meter må likevel belage seg på umiddelbar stans, dersom situasjonen endrer seg.

Tar prøver

- Det vil bli tatt prøver av fangstene for å se hvordan forholdet mellom skrei og kysttorsk utvikler seg. Man må derfor være forberedt på at området likevel kan bli stengt på kort varsel, heter det i en melding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Unntaksvis

Som en del av kysttorskvernet, er det som hovedregel forbudt for fartøy over 21 meter å fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62˚N. Fra og med 1. januar og til og med 10. april er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene blant annet i statistikkområde 00, 05, 06 og 07.