Med 13,3 prosent av befolkningen i fiskermanntallet, er Røst den kommunen i landet som har flest fiskere etter befolkningstallet. Det viser en undersøkelse Kyst og Fjord gjorde i desember måned. Da var det 72 fiskere i øykommunen og 54 båter i fartøyregisteret.

Likevel sliter kommunen mer og mer med å skaffe råstoff nok for å holde fiskebrukene i gang. Nedgangen i folketallet de siste tiårene har også vært merkbar.

Ordfører Tor Arne Andreassen (A) har i et brev invitert fiskeriministeren til Røst, og han vil dra med seg flere lofotkommuner på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim til sommeren.

Tor Arne Andreassen

– Fiskebedrifter på Røst har kontaktet meg om å delta på fiskerimessen. Vi ønsker at Lofoten samlet deltar, og viser at regionen satser på fiskeri, sier han til Lofotposten.

Strukturering av flåten over 11 meter, har gitt Røst-samfunnet større kamp om råstoffet. Strukturerte båter drar til Troms allerede etter nyttår for å klare og fiske opp kvoten i løpet av vintersesongen.

Fiskeflåten på Røst er for liten til å forsyne egne bedrifter med nok råstoff. Den består stort sett av sjarker.

– På Røst-registrerte båter er det per i dag samlet sett kun kvoter nok til å holde ett fiskebruk med nødvendig råstoff i løpet av vinterfisket. Gitt en utvikling med stadig færre fiskefartøy vil dette medføre kamp om tilgang på råstoff mellom produsentene på Røst, og en utarming av samfunnets næringsgrunnlag, skriver Andreassen i invitasjonen til fiskeriministeren.

– Dette bidrar også til at bedriftene på Røst og Røst-samfunnet som kanskje er Norges mest torskeavhengige samfunn sitter igjen som tapere, skriver Andreassen i brevet til fiskeriminister Per Sandberg.