Fiskeridirektoratets forslag om å øke omregningsfaktoren vinterstid for torsk har allerede møtt solid motstand, og flere melder seg på.

Dette er uttalelsen fra styremøtet i Flakstad Fiskarlag som hadde møte mandag:

Flakstad Fiskarlag er enige om at omregningsfaktoren må fortsette å være 1,5 for torsk slik vi forhandlet frem med Russland i 1999. Vi mener at det blir helt feil å forskjellsbehandle kystflåten og havfiskeflåten når vi ofte fisker på samme feltet. Vi forstår hvorfor fiskekjøperne har satt fokus på denne saken, men at myndighetene med fiskeridirektoratet i spissen har overreagert og taklet saken helt feil. Vi anser at når torsken blir forsket på i Barentshavet, da har den en biomasse bestående av kjøtt, bein og innmat og det er denne biomassen som må ligge til grunn for estimeringa av bestanden og fastsetting av kvotene. Hvor mye torsken spiser av sild, lodde og utvikler rogn og melke på turen fra Barentshavet og til gytefeltene må være likegyldig for kvotene. Vi vet jo at noen velger å sløye fisken ombord, andre leverer rund, noen leverer rund og betaler fiskekjøper for å sløye fisken mens andre hjelper til å sløye fisken og får redusert sløye utgiftene og at dette må være helt lovlig. Noe annet vil vi anse som et ran fra fiskeflåten og det tror vi ikke var intensjonen fra fiskekjøperne når de påpekte at noe måtte gjøres med omregningsfaktoren.

Vi vil presisere at problemet med omregningsfaktoren aldri har vørt et problem før sløyelinjene gjorde sitt inntog hos fiskekjøperne. Fiskerne har i alle år tatt på land fisken rund, også sløyd den. I så fall har vi jukset med omregningsfaktoren siden tidenes morgen uten det har vært et problem for fiskekjøperne og Fiskeridiretoratet. Likevel har biomassen med torsk økt til et rekord nivå