Gundersen, som er daglig leder i det godkjente foretaket Arcos AS, er opptatt av at det ikke skal feste seg et inntrykk av at fiskerne er blitt «fritt vilt for kontrollørene», som Dag Øyvind Ingilæ uttrykte det.

- Bildet er nyansert. Vi håper ikke det etableres en oppfatning av at alle kontrollforetak presenterer urimelig høye reiseregninger, sier han.

Det var i forrige uke at Kyst og Fjord fortalte om fiskerne Dag Øyvind Ingilæ og Jahn Magnus Paulsen fra Kjøllefjord, som betalte 40.000 kroner i reisekostnader etter at en kontrollør fra Skjervøy hadde utstedt fartøysbevis på båtene deres.

- Det bare må bli så dyrt, sa inspektøren, Stein-Are Paulsen, til Kyst og Fjord.

Det tilbakeviser Bjørn Gundersen.

- Arcos har kontrollert 47 fartøy i 2015, hovedsak i hele Finnmark, og den største enkeltkostnad til en reder i forbindelse med reise og opphold var 4 700 kroner, sier han.

- Det dyreste tilfellet i vår historie er en reisekostnad i 2016. Det gjelder en båt i Vardø som er kontrollert og reisekostnaden her ble kr. 8 400, altså kun ett fartøy.

Gundersen sier de har vært veldig bevisste på problemstillingen og at de derfor har gjort tiltak for å holde reisekostnader mot enkeltredere på et lavest mulig nivå. For eksempel regnes ikke kjøretid som arbeidstid.

- Vi fordeler reise- og oppholdskostnader mellom antall fartøy som kontrolleres. I tillegg oppnås det rabatt på fartøykontrollen dersom det er flere fartøy som kontrolleres innenfor samme region samtidig. En region er for eksempel området Berlevåg – Båtsfjord eller Gamvik – Mehamn – Kjøllefjord eller Magerøya, og så videre.

- Vi er svært bevisste på avstander og kostnader i Finnmark, og er svært nøye på å finne fram til rimeligste alternativ i hvert enkelt tilfelle, sier han.