Det sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen. Han reagerer på at mens den minste kystflåten har overfisket sine kvoter med 4000 tonn, er de avsatte 3000 tonnene for samiske virkeområder nesten ikke rørt.

Ny vurdering

– År etter år forteller tallene det samme. Nå må hele ordninga vurderes, sier Ingebrigtsen, som ikke vil si om han går inn for å avvikle den spesielle kvoten. – Men det er naturlig å ta en gjennomgang på dette, og at det bør skje i forbindelse med høstens reguleringsmøte. Nå er det fortsatt tidlig og ting kan endre seg, men ingen ting tilsier at torsken skal bli spesielt tilgjengelig for disse områdene og denne flåten resten av året. Samtidig ser vi at samiske befolkninger i flere kommuner i Nordland slett ikke får tilgang til disse kvotene.

Overfiske

Ingebrigtsen har imidlertid ingen kritiske merknader til overfisket i den minste gruppen.

– I etterpåklokskapens lys kan man kanskje si at den siste refordelinga for de minste ikke burde vært foretatt, da ville ikke fått dette overfisket. På den annen side er det verre om denne flåten brenner inne med store torskekvantum. Den minste flåten er robust og har kapasitet, men er fortsatt sårbar. Jeg mener Fiskeridirektoratet bare har gjort nøyaktig det de skulle.