Omsetningen for norske båter kom altså først og fremst av fersk fisk, der ukeomsetninga nådde 58,4 mill kroner. 768 tonn blåkveite størst i verdi med 19,6 mill kroner. Her var 430 tonn tatt på line/autoline, 300 tonn på garn og 33 tonn på autoline, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Midt i denne uka ble maksimalkvoten satt opp med femti prosent gjennom en refordeling og da fikk fisket et ekstra trykk.

I blåkveitefiskets første periode – fra 25. mai – ble det fisket opp 3.738 tonn, mens det i den andre perioden – fra 27. juli fram til 16. august ble fanget 2.164 tonn.

Totalkvoten var på 5.700 tonn.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 32 kom opp i 105,4 mill kroner, ned fra 158,7 mill kroner uka før, og også ned fra 112,6 mill kroner i uke 32 i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst lavere omsetningen av fryst fisk fra norske båter, noe normalt varierer fra uke til uke da båtene ikke losser hver uke.

I tillegg til omsetningen for norske båter, var det leveranser fra åtte utenlandske båter som totalt utgjorde 33 mill kroner, opp fra 20,6 mill kr uka før. Herav 770 tonn reke, 350 tonn torsk, 140 tonn snøkrabbe og i tillegg mindre kvanta av annen fisk.