Elendige veier og små ferger som skal gå over værharde strekninger. Det er hverdagen for dem som driver med transport i store deler av Finnmark fylke. Arbeiderpartiet, SV og KrF har foreslått en storstilt satsning på veir og fergeforbindelser i sitt forslag til budsjett. Budsjettet blir vedtatt i fylkestinget i dag. Dermed kan transportører av fisk begynne å se lys i enden av tunnelen og gode veier for bilene som henter fisken rundt om i Finnmark.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech , AP, har på vegne av Arbeiderpartiet, SV og KrF sednt ut en pressemelding i sakens anledning:

«Vi investerer for over 2 milliarder i Finnmark. Samferdsel, med båt og fylkesveier og skoler vil få et betydelig og nødvendig løft» sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech.

«Vi har store veiprosjekter som vi vil igangsette, FV888 fra Ifjord til Lebesby og FV98 Ifjord til Lakselv bevilges 400 millioner. At vi skal investere over 750 millioner i en fisk til marked pakke, på vei som vil bety mye for næringsliv og distrikt. Dette vil føre til at sjømat kan bli fraktet raskt til markedet» forteller Bech.

Prosjektet omfatter FV890/FV891 mellom Tana bru og Båtsfjord/Berlevåg, slik at modulvogntog kan kjøre på strekningen. Pakken omfatter også en ferdigstillelse av Ifjord vei prosjektet. Det legges også opp til en satsning på bruer på 200 millioner, mindre veiprosjekter får også en økt bevilgning på 200 millioner samt at vi satser på intelligente trafikksystemer.

«Dette er den største satsningen på fylkesveier noensinne i Finnmark.», sier Tarjei Jensen Bech.

I tillegg til stor satsning på fylkesveier ønsker man å gå til innkjøp av en ny ferge på Hasvik-sambandet.

«Vi bevilger 150 millioner til en større ferge til Hasvik-sambandet. Tiltaket vil gjennomføres i 2021. Dette er en sak vi vet har betydd mye for samfunnet i Hasvik kommune.»