Etter årsmøtet i foreningen tirsdag, har Fiskebåt sendt et brev til Fiskeri-og kystdepartementet der departementet oppfordres til å reversere sitt vedtak når det gjelder ferskfiskbonusordningen.

Detaljstyring

Norsk Trålforening er kritisk til Regjeringens ferskfisksatsing.

- Det er feil av myndighetene å styre råstoffanvendelsen i fiskerinæringen, og slik detaljstyring står i skarp kontrast til den næringspolitikken som Regjeringen ellers fører. Det finnes heller ikke dokumentasjon på at tiltaket kan forsvares i forhold til økt aktivitet, sysselsetting og lønnsomhet i kystsamfunnene. Tvert i mot føyer årets ordning med ferskfiskbonus seg inn i rekken av mislykkede fiskeripolitiske tiltak for å støtte opp under fiskeindustrien i Nord-Norge, heter det i brevet.

- Politisk retorikk

I brevet viser en til ei nylig gjennomført utredning der tre forskere ved NOFIMA stiller spørsmål ved hvorfor politikerne vedlikeholder forventningene til at fiskeindustrien skal være ryggraden i kystsamfunnene.

- Forskerne kaller dette politisk retorikk uten innhold. Norsk Trålforening deler dette synet, heter det i brevet.