Som forventet så går kvantumet ned og sist uke ble det fisket 7.900 tonn. Kystflåten har bidratt med 4.900 t, fra tre trålere har vi 1.300 t og fra fire irske båter har vi fått 1.700 t innmeldt, melder Sildelaget på sine nettsider.

Sildefiske har, som normalt, på denne tiden foregått på den kjente sildeplassen Buagrunnen. Forekomstene av sild her har periodevis vert meget gode og utfordringen er å finne passelige topper å kaste på.

Silda som fiskes ligger i tet på sin vandring sørover og størrelsene er derfor stor med snittvekter opp i 365 gram.

Interessen for sild er relativ begrenset med kun noen få kjøpere aktiv i auksjonene. Dette er i hovedsak anlegg som har mulighet for pressing av silderogn.

Aktiviteten i dette fiske vil i kommende uke fortsatt gå ned og vi forventer beskjedne mengder med sild, melder Norges Sildesalgslag.