Direktoratet klar til å iverksette prøvefiske inne på Kvænangen