- Olje- og energiminister Tord Lien tar nå til orde for nasjonal ressurskannibalisme for en kortsiktig gevinst. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget setter i en artikkel på sin hjemmeside store spørsmålstegn ved Tord Liens utspill onsdag om snarlig åpning av oljeaktivitet i Norges mest produktive og aktive gyte- og fiskeriområder i Lofoten, Vesterålen og ved Senja.

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) sier til High North News at: «Vi må ta på alvor at det er blitt mindre leting. Slik situasjonen er nå er det enda viktigere å få satt disse arealene i spill. Han håper det kommer et skifte i fiskerinæringen som gjør det mulig å få til en konsekvensutredning av området.»

- Tord Lien bør snarest utdype hva han mener med skifte i fiskerinæringen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sårbare områder

-Hvilket skifte er det han ser for seg? Årsaken til at det finnes områder som krever et spesielt vern er naturgitte. Det kan ikke noen endringer i fiskerinæringen gjøre noe med. At denne sårbarheten er reell kan heller ikke statsråden gjøre noe med.

-Fiskerinæringen har gjennom århundrer forvaltet de gullkantede naturgitte ressurser som de store fiskebestandene langs norskekysten er for nasjonen, og både statsministeren og fiskeriministeren har vært tydelige på at fiskerinæringen er en nasjonal fremtidsnæring.

Ikke mot olje

Norges Fiskarlag er ikke mot norsk petroleumsvirksomhet. Organisasjonen har derimot vært tydelige på at sentrale områder for gyting- og fiskevandringer må forvaltes med kløkt.

-Sentrale gyte- og vandringsområder er blant annet områdene som har fått navnene Nordland 6 og 7, Troms 2 og Møreblokkene. Vi tar til orde for en politisk oppvåkning om Tord Lien for å gå løs på disse områdene, sier Kjell Ingebrigtsen.

Indrefilet

Han understreker at områdene er indrefileten i norsk fiskeri og sier det er et meningsløst argument Lien kommer med at vi kan gå løs på disse områdene fordi Norge har drevet med oljevirksomhet i snart femti år uten signifikant skade på fiskeriene.

-Vår opplevelse er ikke så rosenrød. Det har vært en rekke hendelser på sokkelen som absolutt ikke burde ha skjedd. Og det er heller ikke mangel på arealer for å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Så hvorfor er det så viktig å utfordre den fornybare ressursen og en av bærebjelkene i norsk fiskerinæring som godt forvaltede fiskerier er for norsk økonomi, spør Ingebrigtsen. Det er kortsiktig tenkning å sette fiskerinæringen i spill for å få tilgang til de ressursene som måtte finnes i de mest sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

-Det er kannibalisme Tord Lien nå åpner for. Norges Fiskarlag aksepterer ikke et slikt farefullt spill med ressursene og med Norges omdømme som leverandør av verdens beste sjømat.