Fiskeridirektoratet region Nord har nå gjennomgått alle rekrutteringsadganger tilbake til 2014 etter at det ble avdekket at direktoratet ikke har tolket ett av tildelingskriteriene for rekrutteringsadganger korrekt. Gjennomgangen viser at fire søkere får adgang.

Dette ble oppdaget gjennom en ordinær klagebehandling. Kriteriene som det er snakk om gjaldt fra tildeling i 2014 og framover.

Torskefisket

Region Nord har det nasjonale ansvaret for tildeling av rekrutteringsadganger og Fiskeridirektoratet sentralt er klageinstans.

- Vi har foretatt en grundig gjennomgang av alle søknader fra og med 2014 og har funnet at fire søknader ikke er behandlet riktig. Det betyr at disse fire nå får adgang og alle har fått adgang til fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, sier seksjonssjef for forvaltning i region Nord, Erling J. Johansen.

Fra Vestlandet

De fire som nå har fått tildelt rekrutteringskvote er: Kent-Rune Hatlem (født 1993) fra Hyllestad i Sogn og Fjordane, Karl-Oskar Sævik (født 1995) fra Herøy i Møre og Romsdal, Emil Økland (født 1995) fra Austevoll i Hordaland og Henrik Berge Jørgensen (født 1994) fra Austevoll i Hordaland.

Tildeling av rekrutteringskvoter er en ordning som skal gi yngre fiskere en mulighet til å komme seg inn i fiskeriet uten å måtte anskaffe seg eksisterende kvote. Gjennomgangen som Fiskeridirektoratet region Nord nå har gjennomført betyr at det blir tildelt 14 nye adganger i 2019 mot opprinnelig 10.