En fisker i slutten av 30-årene fra Andøy kommune, har fått en bot på kr 5.000,-, subsidiært 10 dager i fengsel fordi han i mai startet fiske etter blåkveite for tidlig, til tross for at det var adgang til å fiske blåkveite først mandag 27. mai kl 00:00, skriver vol.no.

Det ulovlige fisket fant sted på Vesterålsbanken.