I akutt likviditetspress er det en overhengende fare for at Codfarmers kan gå over ende. Faren er at selskapet samtidig tar med seg hele oppdrettsnæringen for torsk i dragsuget påpeker Nofima-forsker, melder kyst.no.

Selv om oppdrettsnæringen for torsk har gjennomgått grusomt vanskelige tider allerede, gikk situasjonen fra vondt til verre når Codfarmers mandag sendte ut en pressemelding av en svært alvorlig karakter.

Selskapet er i akutt likviditetspress og balanserer på en svært tynn line. Store deler av fisken har måttet blitt slaktet ut, og selskapet sitter nå med et ekstraordinært tap på 25 millioner kroner.

– Jeg har blitt like overrasket hver gang hvor lenge de har klart å holde ut. Eierne må ha hatt veldig god tro på selskapet. Det må her gjøres en svært god jobb med eierne, som fortsatt ønsker å støtte opp under dette prosjektet, sier Nofima-forsker Geir Sogn-Grundvåg.